Liên hệ

Hãy liên hệ khi bạn gặp bất cứ vấn đề nào liên quan đến công ty hoặc dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Phân cách địa chỉ email bằng dấu phẩy.
  • Trinity Technology
  • Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh
    Dịch Vong, Cầu Giấy, Hà Nội
    Việt Nam
  • +84 0384 513 295
  • contact@trinity-technology.com